Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συντονιστικό όργανο της ιεραποστολικής δραστηριότητας της Εκκλησίας. Διοικείται από επταμελές κεντρικό συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Α.Δ. έχει ιδιόκτητο τυπογραφείο και εκδίδει βιβλία και περιοδικά με θρησκευτικό περιεχόμενο.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πατρολογία — Κλάδος της θεολογίας που ασχολείται με τη μελέτη του βίου και ιδίως με την έρευνα και τη σπουδή των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας. Εδικότερα, η π. εξετάζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας των πατέρων, τη γνησιότητα ή μη των έργων τους,… …   Dictionary of Greek

  • αποστολικός — ή, ό апостольский: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Апостольское Служение Церкви Греции αποστολικές κανόνες апостольские правила …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • БИБЛИОТЕКА ГРЕЧЕСКИХ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ — [греч. Βιβλιοθήκη ῾Ελλήνων Πατέρων καὶ ̓Εκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ΒΕΠΕΣ, ΒΕΠ], патрологическая серия, издаваемая с 1955 г. афинским офиц. церковным изд вом «̓Αποστολικὴ Διακονία τῆς ̓Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος». Основана проф. богословского фак та… …   Православная энциклопедия

  • διάκονος — Ο πρώτος και κατώτερος από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Τον τίτλο αυτόν απένεμε η αρχαία Εκκλησία σε όλους εκείνους, αποστόλους και πιστούς, που βοηθούσαν στις πιο ταπεινές υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα και η φροντίδα των ιερών σκευών, γιατί …   Dictionary of Greek

  • κατήχηση — Στοιχειώδης διδασκαλία του δόγματος της χριστιανικής πίστης. Αρχικά, η κ. απευθυνόταν προς τους ενηλίκους που επρόκειτο να βαπτιστούν· σήμερα απευθύνεται κυρίως στα παιδιά (κατηχητικά σχολεία). K. ονομάζεται και το σχετικό βιβλίο που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.